Gi' os et kald: +45 81813780

Regler for besøg i Klatreparken Randers

 • Klatreparken har det fulde ansvar for at udstyr og baner er kontrolleret og godkendt af Teknologisk Institut
 • Gæsten har det selv det fulde ansvar for sin egen og sine børn/unges sikkerhed på klatrebanerne.
 • Gæsten benytter klatrebanerne på eget ansvar og accepterer alle åbenlyse og underforståede risici ved klatringen.
 • Gæsten har pligt til at følge instruktionen nøje og til at stille spørgsmål, hvis noget fremstår uklart.
 • Gæsten accepterer at Klatreparken Randers ikke kan gøres ansvarlig for tab af eller skader på tøj eller andre personlige genstande under gæstens besøg i Klatreparken.
 • Gæsten accepterer at Klatreparken Randers ikke kan holdes ansvarlig for evt. skader/skrammer gæsten pådrager sig ved klatringen eller ved færdsel i Klatreparken, herunder færdsel på øvebaner og legeplads.
 • Gæsten accepterer at instruktøren på ethvert tidspunkt kan skønne gæsten uegnet til klatring på banen og kan bede gæsten om at forlade banen. I så fald refunderes billetten ikke.
 • Gæsten accepterer at det ikke er tilladt at ryge eller at spise og drikke (vand undtaget) med udstyret på.
 • Børn under 15 år skal som udgangspunkt være i følgeskab med en voksen (over 18 år), der skal underskrive på barnets vegne.
 • Grøn bane må ikke benyttes af børn under 6 år, uden instruktørens accept.
 • Blå bane må ikke benyttes af børn under 9 år uden instruktørens accept.
 • Alle der skal klatre på rød bane skal have gennemført blå bane.
 • Unge mellem 15 og 18 år, som ikke er i følgeskab med en voksen, skal medbringe en skriftlig accept fra forælder/værge, som har gjort sig bekendt med aktiviteterne i Klatreparken Randers.
 • Skole/institution har pligt til at informere forældre om aktiviteterne i Klatreparken og kan med forældres accept underskrive denne blanket som ”værge” for elever/børn/unge.

Følgende må IKKE benytte klatrebanerne:

 • Gæster som er påvirket af alkohol eller andre rusmidler
 • Gæster, der vejer mere end 120 kg.
 • Gæster med hjerte-, lunge- eller ryg/nakkeproblemer.
 • Gæster, som instruktøren efter endt instruktion skønnes ude af stand til at kunne gennemføre grøn bane.

Alle der skal op at klatre, skal skrive under på, at ovenstående regler er læst og forstået. Gæster under 18 år, der besøger Klatreparken alene, skal have en accept med fra forældre.

Blanketten kan med fordel hentes og printes hjemmefra.

Hent blanketten her

Back to Top